Usposabljanje članov svetov
javnih zdravstvenih zavodov

za pridobitev ustreznih znanj