USPOSABLJANJE
IZ MANAGEMENTA
IN DRUGIH VODSTVENIH KOMPETENC

za zdravnike in
zobozdravnike


PRIJAVNICA / NAROČILNICA

  * Obvezna polja

  Zavezanec za DDV:* DANE

  Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo (obvezno obkroži):

  - uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov*: DANE

  - obveščanje o dodatnih izobraževanjih*: DANE

  - fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih*: DANE

  Termini:

  1. MODUL - PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA - 24. in 25. 3. 2023
  2. MODUL - EKONOMIKA ZDRAVSTVA - 21. in 22. 4. 2023
  3. MODUL - OSNOVE MANAGEMENTA - 19. in 20. 5. 2023
  4. MODUL - MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV in PROJEKTOV; DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU - 16. in 17. 6. 2023
  5. MODUL - MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU - 22. in 23. 9. 2023
  6. MODUL - ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE; VODITELJSTVO - 20. in 21. 10. 2023
  7. MODUL - KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA - 17. in 18. 11. 2023
  8. MODUL - PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG - 19. in 20. 1. 2024

  Prosimo izberite module:Vsi moduli 1-8
  Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6Modul 7Modul 8

  Možnost prijave do zapolnitve skupine.

  Cena posameznega modula za člane Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) je 340,00 EUR plus DDV ob prijavi na vseh osem modulov (2.720,00 EUR plus DDV). Cena posameznega modula oz. cena modula za nečlane ZZS je 390,00 plus DDV.

  Plačilo za vseh osem modulov mora biti v celoti izvršeno vsaj 15 dni pred pričetkom izvedbe prvega modula.

  Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana in delno na daljavo.

  Zaključek usposabljanja z izvedbo 8. modula in podelitvijo certifikatov, je predviden v januarju 2024.

  V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne. ZRZM bo odpoved sporočil vsaj 7 dni pred predvidenim pričetkom.
  Odjava prijavitelja (brez stroškov) je mogoča do zadnjega dne roka prijave (3. 3. 2023), po zaključenem roku prijave odpoved ni mogoča, mogoča je menjava udeleženca (brez dodatnih stroškov).

  ZRZM si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda modulov, datuma izvedbe posameznega modula in prilagoditve časovnice zaradi objektivnih razlogov.

  Po opravljenih vseh osmih modulih udeleženec prejme certifikat.

  Vsak modul je s strani Zdravniške zbornice Slovenije ovrednoten s 13 licenčnimi točkami, po zaključenem celotnem usposabljanju prejmete 104 licenčne točke.

  V ceno kotizacije je všteta kava/čaj, sadje, osvežilne pijače in hladni prikrizki.


  Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.

  S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.