Spoštovani,

pred vami je spletna stran Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa. Nastala je z željo, da vodilnim delavcem v zdravstvu in vsem drugim zainteresiranim pomagamo na poti do pridobivanja znanj, veščin in vrednot s področja managementa v zdravstvu. To je področje, ki je v času pridobivanja strokovnega znanja, ki je v medicini še posebej široko in zahtevno, običajno potisnjeno na obrobje. Verjamemo, da se z obvladovanjem vse bolj kompleksnih managerskih izzivov pri svojem delu srečujete vsak dan.

Ideja, da bi vodilnim delavcem v zdravstvu in drugim zainteresiranim pomagali pri vodenju in odločitvah, ki niso povezane zgolj s stroko, je stara nekaj let. Ob pomoči širokega kroga zunanjih partnerjev smo oblikovali program usposabljanja, ki naslavlja vsa ključna področja managementa.

Želimo, da skupaj najdemo pot k uspešnejšemu vodenju in sprejemanju dobrih odločitev pri vašem delu, da bo končni rezultat našega sodelovanja zvišanje kompetenc, uspešno vodenje timov, oddelkov, bolnišnic, zdravstvenih domov in ostalih institucij, ki so vam zaupane. Vse to bo prispevalo k zadovoljstvu vaših sodelavcev in k najvažnejšemu cilju vseh nas – zadovoljnemu bolniku.

Mag. Denis Bola Ujčič,
direktorica