Termini modulov 6. izvedba (104 kreditne točke):
 1. MODUL: PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA – 24. in 25. 3. 2023
 2. MODUL: EKONOMIKA ZDRAVSTVA – 21. in 22. 4. 2023
 3. MODUL: OSNOVE MANAGEMENTA – 19. in 20. 5. 2023
 4. MODUL: MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV IN PROJEKTOV; DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU – 16. in 17. 6. 2023
 5. MODUL: MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU – 22. in 23. 9. 2023
 6. MODUL: ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE; VODITELJSTVO – 20. in 21. 10. 2023
 7. MODUL: KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA – 17. in 18. 11. 2023
 8. MODUL: PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – 19. in 20. 1. 2024
Termini modulov 5. izvedba (104 kreditne točke):
 1. MODUL: PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA – 8. in 9. 4. 2022
 2. MODUL: EKONOMIKA ZDRAVSTVA – 13. in 14. 5. 2022
 3. MODUL: OSNOVE MANAGEMENTA – 17. in 18. 6. 2022
 4. MODUL: MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV; VODITELJSTVO – 16. in 17. 9. 2022    
 5. MODUL: MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU – 14. in 15. 10. 2022
 6. MODUL: ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE – 11. in 12. 11. 2022
 7. MODUL: KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA – 9. in 10. 12. 2022
 8. MODUL: PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – 13. in 14. 1. 2023

 

DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU za zdravnike in zobozdravnike (16 UR; 18 kreditnih točk): februar 2023

 

ZRZM si zaradi nepredvidenih dogodkov pridržuje pravico do zamenjave vrstnega reda modulov in datumov izvedbe.

S strani ZZS dodeljenih 13 kreditnih točk/modul, za celotno izobraževanje 104 točke.

Certifikat o pridobljenih vodstvenih kompetencah ob uspešnem zaključku izobraževanja (UL, UP, ZRZM).