Zavod za razvoj zdravstvenega managementa (ZRZM)

v sodelovanju z

Ekonomsko fakulteto v Ljubljani organizira

3. MODUL

Usposabljanja iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike

EKONOMIKA ZDRAVSTVA