DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU – nov datum izvedbe

DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU – nov datum izvedbe

Zavod za razvoj zdravstvenega managementa v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije vabi na izobraževanje zdravnike in zobozdravnike.

Datum: 19. in 20. 5. 2023

Lokacija: Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana

Zdravstvo temelji na podatkih. Na delavnici bomo pogledali različne pristope pri upravljanju podatkov, od njihovega nastanka, izmenjavi in uporabi podatkov, tako v procesu zdravljenja, kot tudi kasneje.

Skozi teoretično predstavitev in praktičnim delom v manjših skupinah bomo spoznali pristope, ki zagotavljajo upravljanje podatkov s strani  zdravstva in pacienta (in ne posameznih podjetij), ter kako vzpostaviti vseživljenjski strukturirani digitalni karton pacienta. V okviru modula bodo slušatelji pridobili razumevanje, zakaj je za digitalizacijo v zdravstvu ključno, da so podatki o pacientu shranjeni neodvisno od posameznih informacijskih rešitev.

Predstavljene bodo tako trenutne IT rešitve v zdravstvu, kot tudi nove moderne rešitve in pristopi k digitalizaciji različnih nivojev zdravstva. Pokazali bomo, kako se preproste, samostojne “diskretne” IT aplikacije prepletajo v vse bolj zapletene  zdravstvene sisteme .

Za kakovostno, hitro in predvsem dolgotrajno vzdržno digitalizacijo zdravstva je pomemben pristop, ki temelji na mednarodno prepoznanih standardih.

Spoznali bomoe prednosti, slabosti in namen ključnih standardov (FHIR, HL7, openEHR, SNOMED, LOINC, MKB, OMOP in dr.), kajti le s poznavanjem preizkušenih standardov se lahko usmerja in zahteva uporabne digitalne rešitve.

V sklopu modula si bomo pogledali globalne dobre prakse razvoja sodobnih IT rešitev za zdravstvo, primere vključevanja različnih deležnikov v proces digitalizacije in kaj je pomembno za vzpostavitev trajne digitalne transformacije ter digitalizacije vseh nivojev zdravstva.

Predstavljeni bodo konkretni primeri iz različnih držav (Španija – Catalonia, Finska, UK, Nemčija, …) z različnih nivojev zdravstva (regija, bolnišnica, primar).

Ob  zaključku delavnice bodo slušatelji podali predloge in skupaj s predavatelji poiskali rešitve za izzive na področju digitalizacije zdravstva.

Dodatne informacije na:

info@zdravstvenimanagement.si

040 851 521