1. dan     

 — 1

 

V S E B I N A

Osnove profesionalizma in zdravniške etike

Pravne podlage, organizacija in delovanje javnih zdravstvenih zavodov

Pravni položaj, pristojnosti in odgovornosti organov javnega zdravstvenega zavoda

Pravni položaj, pristojnosti in odgovornosti članov sveta javnega zdravstvenega zavoda

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

Sodelovanje s Svetom javnega zdravstvenega zavoda – primer iz prakse

 2

2.  dan

 

V S E B I N A

Sistemski okvir poslovanja javnih zdravstvenih zavodov

Poslovanje javnih zdravstvenih zavodov

Strateško usmerjanje javnih zdravstvenih zavodov

Splošni dogovor

Korupcijska tveganja in navzkrižje interesov

Odločanje in komuniciranje v kriznih situacijah

Zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu

Mediacija v zdravstvu

 

 

 

 

VEČ INFORMACIJ

ZAVOD ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA MANAGEMENTA

040 851 521

info@zdravstvenimanagement.si

info@zrzm.si

www.zrzm.si