Program za člane svetov javnih zdravstvenih zavodov

Datum: 6. in 7. 11. 2019 

1. dan     

 — 1

 

U R A

P R E D A V A T E L J

V S E B I N A

8.15 – 8.30

Registracija udeležencev

8.30 – 9.25

prim. mag. Dorjan Marušič

Uvod v izobraževanje Delovanje sveta JZZ

−   Uspešno, učinkovito in gospodarno delovanje sveta JZZ

−   Odgovornost in zahtevana skrbnost člana pri delu v svetu JZZ

−   Odgovornost sveta zavoda za ugotovljene nepravilnosti

−   Pričakovanja in zahteve ustanovitelja pri delu v svetu JZZ

9.30 – 10.15

dr. Zdenka Čebašek Travnik

Osnove profesionalizma in zdravniške etike

10.20 – 11.05

prof. dr. Elizabeta Zirnstein

Pravne podlage, organizacija in delovanje javnih zdravstvenih zavodov

prof. dr. Elizabeta Zirnstein

Pravni položaj, pristojnosti in odgovornosti organov javnega zdravstvenega zavoda

11.05 – 11.25 \ O D M O R

11.25–12.55

prof. dr. Elizabeta Zirnstein

Pravni položaj, pristojnosti in odgovornosti članov sveta javnega zdravstvenega zavoda

12.55 – 13.40 \ O D M O R  Z A  K O S I L O

13.40 – 15.10

Drago Perkič, univ. dipl. ekon.

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

15.15 – 15.45

Prim. Irena Vatovec, dr. med. spec. druž. med. 

Sodelovanje s Svetom javnega zdravstvenega zavoda – primer iz prakse

— 2

2.  dan

 

U R A

P R E D A V A T E L J

V S E B I N A

8.30 – 9.10

prof. dr. Petra Došenović Bonča

Sistemski okvir poslovanja javnih zdravstvenih zavodov

9.10 – 9.45

prof. dr. Petra Došenović Bonča

Poslovanje javnih zdravstvenih zavodov

9.45 – 10.00 \ O D M O R

10.00 – 10.40

prof. dr. Petra Došenović Bonča

Strateško usmerjanje javnih zdravstvenih zavodov

10.45 – 11.30

Nika Sokolič, univ. dipl. ekon. 

Splošni dogovor

11.30 – 12.15 \ O D M O R  Z A  K O S I L O

12.15 – 13.45

dr. Liljana Selinšek

Korupcijska tveganja in navzkrižje interesov

13.50 – 14.35

dr. Damjana Pondelek

Odločanje in komuniciranje v kriznih situacijah

14.40 – 15.25

mag. Miran Rems

Zagotavljanje kakovosti in varnosti v zdravstvu

15.30 – 16.00 Prim. Simona Repar Bornšek, dr. med. spec. druž. med.

Mediacija v zdravstvu

 

Program si lahko natisnete tu.

 

 

VEČ INFORMACIJ

ZAVOD ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA MANAGEMENTA

040 851 521

info@zdravstvenimanagement.si

info@zrzm.si

www.zrzm.si