PRIJAVNICA 2021

USPOSABLJANJE
IZ MANAGEMENTA
IN OSTALIH VODSTVENIH KOMPETENC

za zdravnike in
zobozdravnike


PRIJAVNICA / NAROČILNICA

  * Obvezna polja

  Zavezanec za DDV:* DANE

  Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo (obvezno obkroži):

  - uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov*: DANE

  - obveščanje o dodatnih izobraževanjih*: DANE

  - fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih*: DANE

  Termini:
  1. modul – 12., 13. in 20. 3. 2021 webinar
  2. modul – 16. in 17. 4. 2021 (in 19. 4. v primeru webinarja)
  3. modul – 14. in 15. 5. 2021
  4. modul – 18. in 19. 6. 2021
  5. modul – 17. in 18. 9. 2021
  6. modul – 15. in 16. 10. 2021
  7. modul – 19. in 20. 11. 2021
  8. modul – 21. in 22. 1. 2022

  Prosimo izberite module: Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6Modul 7Modul 8Moduli 1-8

  Možnost prijave do 14. 2. oziroma do zapolnitve skupine.

  Cena celotnega usposabljanja je 2.720,00 EUR plus DDV, posameznega modula (2 dni) je 340,00 EUR plus DDV, v kolikor se udeležite vseh osem modulov, sicer so cene modulov različne. Za prijavo na posamezni modul nas prosim kontaktirajte na 040 851 521 ali info@zdravstvenimanagement.si

  Plačilo za vseh osem modulov mora biti v celoti izvršeno vsaj 15 dni pred pričetkom izvedbe prvega modula.

  Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana in delno na daljavo.

  Zaključek usposabljanja z izvedbo 8. modula in podelitvijo certifikatov, je predviden v januarju 2022.

  V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne. ZRZM bo odpoved sporočil vsaj 7 dni pred predvidenim pričetkom.

  ZRZM si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda modulov, datuma izvedbe posameznega modula in prilagoditve časovnice zaradi objektivnih razlogov.

  Po opravljenih vseh osmih modulih udeleženec prejme certifikat.

  Vsak modul je s strani Zdravniške zbornice Slovenije ovrednoten z 12 licenčnimi točkami (točke so v procesu pridobivanja, navedeni so podatki o točkah iz 3. kroga), po zaključenem celotnem usposabljanju prejmete 96 licenčnih točk.

  Odjava brez stroškov je možna do 14. 2. 2021, do začetka usposabljanja je mogoča menjava udeleženca (brez dodatnih stroškov).

  Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.

  S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.