PRIJAVNICA 2021

USPOSABLJANJE
IZ MANAGEMENTA
IN OSTALIH VODSTVENIH KOMPETENC

za zdravnike in
zobozdravnike


PRIJAVNICA / NAROČILNICA

* Obvezna polja

Zavezanec za DDV:* DANE

Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo (obvezno obkroži):

- uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov*: DANE

- obveščanje o dodatnih izobraževanjih*: DANE

- fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih*: DANE

Termini:
1. modul – 5. in 6. 2. 2021
2. modul – 12. in 13. 3. 2021
3. modul – 16. in 17. 4. 2021
4. modul – 14. in 15. 5. 2021
5. modul – 18. in 19. 6. 2021
6. modul – 17. in 18. 9. 2021
7. modul – 15. in 16. 10. 2021
8. modul – 19. in 20. 11. 2021

Prosimo izberite module: Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6Modul 7Modul 8Moduli 1-8

Možnost prijave do zapolnitve skupine.

Cena celotnega usposabljanja je 2.720,00 EUR plus DDV, posameznega modula (2 dni) je 340,00 EUR plus DDV, v kolikor se udeležite vseh osem modulov, sicer so cene modulov različne. Za prijavo na posamezni modul nas prosim kontaktirajte na 040 851 521 ali info@zdravstvenimanagement.si

Plačilo za vseh osem modulov mora biti v celoti izvršeno vsaj 15 dni pred pričetkom izvedbe prvega modula.

Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Zaključek usposabljanja z izvedbo 8. modula in podelitvijo certifikatov, je predviden v novembru 2021.

V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne. ZRZM bo odpoved sporočil vsaj 7 dni pred predvidenim pričetkom.

ZRZM si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda modulov, datuma izvedbe posameznega modula in prilagoditve časovnice zaradi objektivnih razlogov. Posamezni modul oz. usposabljanje bo izvedeno v primeru prijave min. 15 slušateljev.

Po opravljenih vseh osmih modulih udeleženec prejme certifikat.

Vsak modul je s strani Zdravniške zbornice Slovenije ovrednoten z 12 licenčnimi točkami (točke so v procesu pridobivanja, navedeni so podatki o točkah iz 3. kroga), po zaključenem celotnem usposabljanju prejmete 96 licenčnih točk.

Udeležba le na posameznem modulu je mogoča, vendar je cena oblikovana glede na vsebino modula (podrobnosti na www.zdravstvenimanagement.si).

V kolikor bi v vaši organizaciji želeli izvedbo določenega modula za večje število zaposlenih, je mogoč individualni dogovor z organizatorjem usposabljanja ZRZM.

Odjava brez stroškov je možna do 10. 1. 2021, do začetka usposabljanja je mogoča menjava udeleženca (brez dodatnih stroškov).

Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.

S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.