USPOSABLJANJE
IZ MANAGEMENTA
IN OSTALIH VODSTVENIH KOMPETENC

za zdravnike in
zobozdravnike


PRIJAVNICA / NAROČILNICA

  * Obvezna polja

  Zavezanec za DDV:* DANE

  Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo (obvezno obkroži):

  - uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov*: DANE

  - obveščanje o dodatnih izobraževanjih*: DANE

  - fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih*: DANE

  Termini:
  1. MODUL - PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA - 8. in 9. 4. 2022
  2. MODUL - EKONOMIKA ZDRAVSTVA - 13. in 14. 5. 2022
  3. MODUL - OSNOVE MANAGEMENTA - 17. in 18. 6. 2022
  4. MODUL - MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV; VODITELJSTVO - 16. in 17. 9. 2022
  5. MODUL - MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU - 14. in 15. 10. 2022
  6. MODUL - ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE - 11. in 12. 11. 2022
  7. MODUL - KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA - 8. in 9. 12. 2022
  8. MODUL - PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG - 13. in 14. 1. 2023

  Prosimo izberite module: Vsi moduli 1-8
  Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6Modul 7Modul 8

  Možnost prijave do 10. 3. 2022 oziroma do zapolnitve skupine.

  Cena celotnega usposabljanja je 2.720,00 EUR plus DDV, posameznega modula (2 dni) je 340,00 EUR plus DDV, v kolikor se udeležite vseh osem modulov, sicer so cene modulov različne. Za prijavo na posamezni modul nas prosim kontaktirajte na 040 851 521 ali info@zdravstvenimanagement.si

  Plačilo za vseh osem modulov mora biti v celoti izvršeno vsaj 15 dni pred pričetkom izvedbe prvega modula.

  Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana in delno na daljavo.

  Zaključek usposabljanja z izvedbo 8. modula in podelitvijo certifikatov, je predviden v januarju 2023.

  V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne. ZRZM bo odpoved sporočil vsaj 7 dni pred predvidenim pričetkom.

  ZRZM si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda modulov, datuma izvedbe posameznega modula in prilagoditve časovnice zaradi objektivnih razlogov.

  Po opravljenih vseh osmih modulih udeleženec prejme certifikat.

  Vsak modul je s strani Zdravniške zbornice Slovenije ovrednoten z 13 licenčnimi točkami (točke so v procesu pridobivanja, navedeni so podatki o točkah iz 3. kroga), po zaključenem celotnem usposabljanju prejmete 104 licenčne točke.

  Odjava brez stroškov je možna do 10. 3. 2022, do začetka usposabljanja je mogoča menjava udeleženca (brez dodatnih stroškov).

  Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.

  S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.