PRIJAVNICA

USPOSABLJANJE
ČLANOV SVETOV JAVNIH
ZDRAVSTVENIH ZAVODOV

za pridobitev ustreznih znanj


PRIJAVNICA / NAROČILNICA

za posameznika

* Obvezna polja
Če je plačnik ustanova prosimo izpolnite spodnja polja
Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo

- uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov

- obveščanje o dodatnih izobraževanjih

- fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih

Prosimo, da prijavnico izpolnite in pošljite najkasneje do 20. 3. 2019

Cena za dvodnevno usposabljanje je 360,00 EUR plus DDV.

Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne. ZRZM bo odpoved sporočil vsaj 7 dni pred predvidenim pričetkom.

Vedno je mogoča menjava udeleženca (brez dodatnih stroškov).

Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.

S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.