USPOSABLJANJE
IZ VODSTVENIH KOMPETENC

za zdravnike in
zobozdravnike za posamezne module


PRIJAVNICA / NAROČILNICA

  * Obvezna polja

  Modul:Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6Modul 7Modul 8

  Zavezanec za DDV:* DANE

  Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo (obvezno obkroži):

  - uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov*: DANE

  - obveščanje o dodatnih izobraževanjih*: DANE

  - fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih*: DANE

  Naslednji termini:

  5. modul – 8. in 9. 3. 2019 / Cena:

  6. modul – 12. in 13. 4. 2019 / Cena:

  7. modul – 10.in 11. 5. 2019 / Cena:

  8. modul – 7. in 8. 6. 2019 / Cena:

  Prosimo, da prijavnico izpolnite in pošljite na naslov info@zdravstvenimanagement.si najkasneje do 1. 9. 2019

  Plačilo za vsak modul mora biti v celoti izvršeno vsaj 3 dni pred pričetkom izvedbe modula.

  Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

  Zaključek usposabljanja z izvedbo 8. modula in podelitvijo certifikatov, je predviden v juniju 2019.

  V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne. ZRZM bo odpoved sporočil vsaj 7 dni pred predvidenim pričetkom.

  Vedno je mogoča menjava udeleženca (brez dodatnih stroškov).

  ZRZM si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda modulov, datuma izvedbe posameznega modula in prilagoditve časovnice zaradi objektivnih razlogov. Posamezni modul oz. usposabljanje bo izvedeno v primeru prijave min. 15 slušateljev.

  Po opravljenih vseh osmih modulih udeleženec prejme certifikat.

  Vsak modul je s strani Zdravniške zbornice Slovenije ovrednoten s 13 licenčnimi točkami, po zaključenem celotnem usposabljanju prejmete 104 licenčne točke.

  Udeležba le na posameznem modulu je mogoča, vendar je cena oblikovana glede na vsebino modula (podrobnosti na www.zdravstvenimanagement.si).

  V kolikor bi v vaši organizaciji želeli izvedbo določenega modula za večje število zaposlenih, je mogoč individualni dogovor z organizatorjem usposabljanja ZRZM.

  Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.

  S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.