NAŠI PARTNERJI

1EKONOMSKA FAKULTETA LJUBLJANA
Je vodilna izobraževalna znanstveno raziskovalna institucija na področju poslovnega in ekonomskega izobraževanja v Sloveniji, uveljavljena tudi v širšem mednarodnem izobraževalnem prostoru. Ustanovljena je bila leta 1946 kot del Univerze v Ljubljani in kmalu po nastanku postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 40 000 študentov. Profesorji, diplomanti in študentje fakultete odločilno prispevajo h gospodarskemu in političnemu razvoju družbe. Od leta 2008 izvajamo magistrska programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Ekonomska fakulteta je EQUIS in AACSB akreditirana šola, kar jo uvršča med približno 80 poslovnih šol na svetu, ki imajo obe najpomembnejši mednarodni akreditaciji poslovnih šol.
www.ef.uni-lj.si
2FAKULTETA ZA MANAGEMENT
Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena leta 1995 kot Visoka šola za management v Kopru. Fakulteta izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.
www.fm-kp.si
3Prenos dobre prakse s Klinike CHARITÉ, Berlin in European Academy of Clinical Leadership
4SFU Ljubljana
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana) poleg svoje matice na Dunaju in njenih drugih podružnic v Parizu, Linzu, Berlinu in Milanu že s svojim imenom izkazuje čast življenjskemu delu Sigmunda Freuda, čigar prizadevanja za utemeljitev psihoterapije kot samostojnega poklica in akademske discipline so ustvarila eno najpomembnejših intelektualnih gibanj dvajsetega stoletja; prizadevanja, ki še v današnjem času služijo kot osnove in spodbude za raziskovanje človeške psihe v njenih raznolikih povezavah s telesom in socialnim okoljem. Zaradi mednarodne razvejanosti Univerze Sigmunda Freuda je nabor priznanih učiteljev in sodelavcev širok, kar omogoča izobraževanje in usposabljanje na visoki kvalitetni ravni.
sfu-ljubljana.si
5Urednica, d.o.o.
Urednica, d.o.o. (www.urednica.si) je podjetje za strateško svetovanje in krizno komuniciranje, ki deluje okoljih visokih pričakovanj, tudi v zdravstvu. Specializirana znanja in izkušnje usmerja v preprečevanje kriznih situacij in afer oz. v njihovo strokovno, učinkovito in etično upravljanje. Ob tem si prizadeva za humanizacijo družbenih institucij in medčloveških odnosov. Da bi omogočili čim širše posredovanje informacij in znanj, ki lahko prispevajo k preprečevanju komunikacijskih zapletov, kriznih situacij in afer z vsemi posledicami, pri Urednici izvajajo tudi (krizno)komunikacijska usposabljanja in izobraževanja.
www.urednica.si
6Prosunt, d.o.o
Center za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu PROSUNT je majhen center, katerega delovanje je namenjeno nenehnemu izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov. Center pospešuje izboljševanje oskrbe in varnosti pacientov z izgradnjo volje za spremembe, ker verjamemo, da si naši pacienti zaslužijo varno in uspešno zdravstveno obravnavo. Sedanja zdravstvena praksa ne temelji vedno na najboljših znanstvenih dokazih. Ti se ne uporabljajo dosledno in zanesljivo in pacienti prepogosto utrpijo nenameravano škodo za zdravje, ali celo umrejo, pa bi se to lahko preprečilo. Kakovost in varnost v zdravstvu sta postali pred več leti prioriteti tako v Evropski uniji kot drugod v razvitem svetu.
www.prosunt.si