Termini modulov 6. izvedba (104 kreditne točke):
  1. MODUL: PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA – 24. in 25. 3. 2023
  2. MODUL: EKONOMIKA ZDRAVSTVA – 21. in 22. 4. 2023
  3. MODUL: OSNOVE MANAGEMENTA – 19. in 20. 5. 2023
  4. MODUL: MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV IN PROJEKTOV; DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU – 16. in 17. 6. 2023
  5. MODUL: MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU – 22. in 23. 9. 2023
  6. MODUL: ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE; VODITELJSTVO – 20. in 21. 10. 2023
  7. MODUL: KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA – 17. in 18. 11. 2023
  8. MODUL: PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – 19. in 20. 1. 2024

S strani ZZS dodeljenih 13 kreditnih točk/modul, za celotno izobraževanje 104 točke.

Certifikat o pridobljenih vodstvenih kompetencah ob uspešnem zaključku izobraževanja (UL, UP, ZRZM).

 

DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU za zdravnike in zobozdravnike (16 UR; 18 kreditnih točk): 19. in 20. 5. 2023

 

ZRZM si zaradi nepredvidenih dogodkov pridržuje pravico do zamenjave vrstnega reda modulov in datumov izvedbe.