Termini modulov:
  1. MODUL: PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA – 8. in 9. 4. 2022
  2. MODUL: EKONOMIKA ZDRAVSTVA – 13. in 14. 5. 2022
  3. MODUL: OSNOVE MANAGEMENTA – 17. in 18. 6. 2022
  4. MODUL: MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV; VODITELJSTVO – 16. in 17. 9. 2022    
  5. MODUL: MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU – 14. in 15. 10. 2022
  6. MODUL: ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE – 11. in 12. 11. 2022
  7. MODUL: KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA – 9. in 10. 12. 2022
  8. MODUL: PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – 13. in 14. 1. 2023

 

ZRZM si zaradi nepredvidenih dogodkov pridržuje pravico do zamenjave vrstnega reda modulov in datumov izvedbe.

S strani ZZS dodeljenih 13 kreditnih točk/modul, za celotno izobraževanje 104 točke.

Certifikat o pridobljenih vodstvenih kompetencah ob uspešnem zaključku izobraževanja (UL, UP, ZRZM).