Termini modulov:
  1. MODUL: PRAVNI VIDIKI MANAGEMENTA (Webinar) 12. 13. in 20. marec 2021
  2. MODUL: EKONOMIKA ZDRAVSTVA16. in 17. 4. 2021 (in 19. april 2021 v primeru Webinarja)
  3. MODUL: OSNOVE MANAGEMENTA – 14. in 15. 5. 2021 (in 17. maj 2021 v primeru Webinarja)
  4. MODUL: MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV; VODITELJSTVO – 18. in 19. 6. 2021     
  5. MODUL: ČUSTVENA INTELIGENCA IN VODENJE – 17. in 18. 9. 2021
  6. MODUL: KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA – 15. in 16. 10. 2021
  7. MODUL: MANAGEMENT KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU – 19. in 20. 11. 2021
  8. MODUL: PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – 21. in 22. 1. 2022

 

ZRZM si zaradi nepredvidenih dogodkov pridržuje pravico do zamenjave vrstnega reda modulov in datumov izvedbe.

S strani ZZS dodeljenih 13 kreditnih točk/modul.

Certifikat o pridobljenih vodstvenih kompetencah ob uspešnem zaključku izobraževanja (UL, UP, ZRZM).