Termini modulov:
1. modul – 5. in 6. 2. 2021
2. modul – 12. in 13. 3. 2021
3. modul – 16. in 17. 4. 2021
4. modul – 14. in 15. 5. 2021
5. modul – 18. in 19. 6. 2021
6. modul – 17. in 18. 9. 2021
7. modul – 15. in 16. 10. 2021
8. modul – 19. in 20. 11. 2021

 

Modul: Pravni vidiki managementa

Modul: Osnove managementa

Modul: Ekonomika zdravstva

Modul: Management poslovnih procesov, Voditeljstvo

Modul: Management kakovosti in varnosti v zdravstvu

Modul: Čustvena inteligenca in vodenje

Modul: Komuniciranje in pogajanja

Modul: Predstavitev projektnih nalog