Termini modulov 7. izvedba (104 kreditne točke):
  1. MODUL: PRAVO in ZDRAVSTVO – 18. in 19. 10. 2024
  2. MODUL: EKONOMIKA ZDRAVSTVA -15. in 16. 11. 2024
  3. MODUL: TEMELJI MANAGEMENTA in KRIZNI MANAGEMENT – 17. in 18. 1. 2025
  4. MODUL: POSLOVNI PROCESI IN PROJEKTI; DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU – 21. in 22. 2. 2025
  5. MODUL: KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU – 21. in 22. 3. 2025
  6. MODUL: ČUSTVENA INTELIGENCA; VODENJE IN TIMSKO DELO – 18. in 19. 4. 2025
  7. MODUL: KOMUNICIRANJE IN POGAJANJA – 16. in 17. 5. 2025
  8. MODUL: PREDSTAVITEV PROJEKTNIH NALOG – 13. in 14. 6. 2025

Kreditne točke so v postopku pridobivanja. S strani ZZS dodeljenih 12 kreditnih točk/modul, za celotno izobraževanje 96 točk (pretekla izvedba).

Certifikat o pridobljenih vodstvenih kompetencah ob uspešnem zaključku izobraževanja (UL, UP, ZRZM).

 

ZRZM si zaradi nepredvidenih dogodkov pridržuje pravico do zamenjave vrstnega reda modulov in datumov izvedbe.