Termini modulov:
1. modul – 15. in 16. 11. 2019
2. modul – 6. in 7. 12. 2019
3. modul – 10. in 11. 1. 2020
4. modul – 31. 1. in 1. 2. 2020
5. modul – 6. in 7. 3. 2020
6. modul – 3. in 4. 4. 2020
7. modul – 15. in 16. 5. 2020
8. modul – 5. in 6. 6. 2020

 

Modul: Pravni vidiki managementa

Modul: Osnove managementa

Modul: Ekonomika zdravstva

Modul: Management poslovnih procesov, Voditeljstvo

Modul: Management kakovosti in varnosti v zdravstvu

Modul: Čustvena inteligenca in vodenje

Modul: Komuniciranje in pogajanja

Modul: Predstavitev projektnih nalog