Zavod za razvoj zdravstvenega managementa (ZRZM)

v sodelovanju s

Inštitutom C.A.R. d.o.o., SFU Ljubljana in Fakulteto za management Koper 

organizira

6. MODUL

Usposabljanja iz vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike

ČUSTVENA INTELIGENCA in VODENJE