»Življenje ni stalnica, življenje je priložnost, uspešen je lahko samo tisti, ki raste.«

Večino svojega profesionalnega delovanja sem preživel kot kirurg na Oddelku za abdominalno kirurgijo v eni izmed regijskih bolnišnic. Znanje, odličnost in spoštljiva komunikacija so lastnosti, ki so zame od nekdaj vodilo pri vsakodnevnem delu s pacienti in njihovimi svojci, kolegialni odnosi in transparentnost pri delu pa nekaj, kar je pogoj za preprečevanje oziroma uspešno reševanje konfliktnih stanj na delovnem mestu. Vse do pred nekaj leti, ko sem sprejel izziv postati vodja Urgentnega centra, sem bil mnenja, da mi za srečo in uspeh na svojem delovnem mestu to popolnoma zadostuje. A nove zadolžitve zahtevajo nova znanja. To sem kmalu občutil tudi na lastni koži, ko kirurgija ni več zadostovala. Odločil sem se, da bo moj naslednji korak naložba v znanje s področja managementa. Znanja, ki sem jih osvojil na izobraževanju iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc, ki je potekalo na Zdravniški zbornici Slovenije, predstavljena na način, ki ga lahko razume vsakdo, so mi zelo pomagala pri vodenju Urgentnega centra na vseh področjih, od ekonomske ozaveščenosti do spretnosti pri pogajanjih. Pretirano bi bilo reči, da sem čez noč postal uspešen manager, a prav gotovo sem pridobil samozavest, hitrost pri pomembnih procesnih odločitvah in sposobnost, da svoje znanje s področja vodenja nenehno nadgrajujem. In kar se mi zdi ključnega pomena, svoje ideje znam veliko bolje predstaviti, jih delegirati med ostale člane kolektiva ter preverjati, kako se uresničujejo.

Erik Sedevčič, dr. med., spec. splošne kirurgije, predstojnik Urgentnega centra

Udeleženci interaktivnega usposabljanja “Vodenje” spoznajo domače in mednarodne raziskave na znanstveno bogato pokritem področju funkcije managementa – vodenje.

Splošen, teoretični del, prilagodimo praktični uporabi v zdravstvenih organizacijah, kjer slušatelji spoznajo prek predavanj in delavnic evolucijo teorij vodenja, značilnosti avtentičnega vodenja v trajnostno naravnanih organizacijah, metodo managementa energije (zobo)zdravnika.

Pozornost usmerimo tudi na prilagajanje avtoritativnega ali participativnega stila vodenja glede na situacijo, v kateri vodja-(zobo)zdravnik trenutno je. Tovrsten pristop omogoča družbeno inovacijo vodenja v slovenskih zdravstvenih organizacijah, zato sem ponosna, da sem del programa izobraževanja iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike, kjer lahko sodelujem pri razvoju veščin vodenja in timskega dela za uspešno vodenje zdravstvenih organizacij v dobro sodelavcev zdravstvenega sistema kot tudi pacientov.

Izr. prof. dr. Judita Peterlin, Katedra za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, predavateljica na programu