ZAVOD ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA
MANAGEMENTA V SODELOVANJU Z ZDRAVNIŠKO ZBORNICO SLOVENIJE

VABI NA IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE

Kako vzpostaviti vseživljenjski strukturirani digitalni karton pacienta


Kako zagotoviti, da je možnost upravljanja s podatki vedno v rokah zdravstva in pacienta

Dodatne informacije na info@zdravstvenimanagement.si