Zdravstvo temelji na podatkih. Na delavnici bomo pogledali različne pristope pri upravljanju podatkov, od njihovega nastanka, izmenjavi in uporabi podatkov, tako v procesu zdravljenja, kot tudi kasneje.

Skozi teoretično predstavitev in praktičnim delom v manjših skupinah bomo spoznali pristope, ki zagotavljajo upravljanje podatkov s strani  zdravstva in pacienta (in ne posameznih podjetij), ter kako vzpostaviti vseživljenjski strukturirani digitalni karton pacienta. V okviru modula bodo slušatelji pridobili razumevanje, zakaj je za digitalizacijo v zdravstvu ključno, da so podatki o pacientu shranjeni neodvisno od posameznih informacijskih rešitev.

Predstavljene bodo tako trenutne IT rešitve v zdravstvu, kot tudi nove moderne rešitve in pristopi k digitalizaciji različnih nivojev zdravstva. Pokazali bomo, kako se preproste, samostojne "diskretne" IT aplikacije prepletajo v vse bolj zapletene  zdravstvene sisteme .

Za kakovostno, hitro in predvsem dolgotrajno vzdržno digitalizacijo zdravstva je pomemben pristop, ki temelji na mednarodno prepoznanih standardih.

Spoznali bomoe prednosti, slabosti in namen ključnih standardov (FHIR, HL7, openEHR, SNOMED, LOINC, MKB, OMOP in dr.), kajti le s poznavanjem preizkušenih standardov se lahko usmerja in zahteva uporabne digitalne rešitve.

V sklopu modula si bomo pogledali globalne dobre prakse razvoja sodobnih IT rešitev za zdravstvo, primere vključevanja različnih deležnikov v proces digitalizacije in kaj je pomembno za vzpostavitev trajne digitalne transformacije ter digitalizacije vseh nivojev zdravstva.

Predstavljeni bodo konkretni primeri iz različnih držav (Španija - Catalonia, Finska, UK, Nemčija, …) z različnih nivojev zdravstva (regija, bolnišnica, primar).

Ob  zaključku delavnice bodo slušatelji podali predloge in skupaj s predavatelji poiskali rešitve za izzive na področju digitalizacije zdravstva.

Dodatne informacije na info@zdravstvenimanagement.si, 040 851 521

PROGRAM

Digitalizacija v zdravstvu

 

1. DAN

8.15 – 8.30 Registracija udeležencev
8.30 – 10.45

Pomen podatkov v zdravstvu in navezava na EHDS (European health data space)

 • Pristopi k upravljanju, izmenjavi in uporabi podatkov
 • Kako vzpostaviti vse-življenski elektronski karton pacienta
  • Standardi v medicinski informatiki (FHIR, HL7, openEHR, SNOMED, LOINC, MKB, OMOP in še številni drugi)
 • Prednosti, slabosti in namen ključnih standardov
10.45 – 11.00Odmor
11.00 – 12.00

Delavnica 1

Predavatelja: Anže Droljc in Simon Rekanović

12.00 – 12.30  Odmor
12.30 – 14.00

Osnove informacijskih rešitev za zdravstvo

 • Moderne rešitve in pristopi k digitalizaciji vseh nivojev zdravstva
 • Trenutne IT rešitve v zdravstvu
 • Različni koncepti informacijske infrastrukture ter prednosti za vse končne uporabnike
  • Prednosti in slabosti različnih konceptov IT rešitev in kako izbrati pravo rešitev za vašo organizacijo
14.00 – 14.15Odmor
14.15 – 15.15

Delavnica 2

15.15 – 15.30

Zaključki prvega izobraževalnega dne

Predavatelja: Anže Droljc in Samo Drnovšek

2. DAN

8.20 – 8.30 Registracija udeležencev
8.30 – 10.00

Klinično modeliranje od teorije do prakse

 • Osnove kliničnega modeliranja z OpenEHR standardom, strokovnega
 • sodelovanja pri pripravi vsebin, zmanjševanje odvisnosti od posameznih ponudnikov
 • Mednarodno sodelovanje
 • Kako proces deluje (prikaz primera od A do Ž)
10.00 – 10.15Odmor
10.15 – 11.15

Delavnica 3

Predavatelj: Simon Rekanović

11.15 – 12.00

Vloga in pomen digitalne transformacije v procesu digitalizacije

 • Kako se lotiti digitalne transformacije in kdo vse mora biti vključen tako na strani izvajalca zdravstvenih storitev, kot tudi na strani ponudnika IT rešitve
 • Razumevanje potreb, pričakovanj in izkušenj vseh deležnikov v zdravstvu
 • Kaj je pomembno za vzpostavitev trajne digitalne transformacije in   digitalizacije vseh nivojev zdravstva

Predavatelj: Anže Droljc

12.00 – 12.30Odmor
12.30 – 14.00

Primeri iz prakse

 • Predstavitev primerov dobrih praks iz različnih držav in različnih nivojev zdravstva
 • The Christie NHS Foundation Trust – zakaj in kako uporabljajo openEHR za prenovo svojega EHR
 • OneLondon -  Kako je London vzpostavil IT rešitev za nujno oskrbo pacientov
 • Slovenija – Centralni (enotni) Register podatkov o pacientu ki so na voljo razlicnim izvajalcem zdravstvenih storitev

Predavateljica: Maja Dragovic

14.00 – 14.15Odmor  
14.15 – 15.15

Delavnica 4

15.15 – 15.45

Oblikovanje zaključkov izobraževanja

Predavatelja: Anže Droljc, Simon Rekanović, Maja Dragovic

Prijavnica

  * Obvezna polja

  Zavezanec za DDV:* DANE

  Z izpolnitvijo prijavnice dovoljujem v skladu z veljavno zakonodajo (obvezno izberi):

  - uporabo, shranjevanje, obdelavo mojih osebnih podatkov*: DANE

  - obveščanje o dodatnih izobraževanjih*: DANE

  - fotografiranje na izobraževanju in morebitno objavo fotografij v medijih*: DANE

  MODUL DIGITALIZACIJA V ZDRAVSTVU
  Cena modula za slušatelje, ki so oz. so bili udeleženci Usposabljanja iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike ter člane Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), velja znižana kotizacija 340,00 EUR plus DDV.
  Cena modula (2 dni) za nečlane ZZS je 390,00 EUR plus DDV.
  Plačilo mora biti v celoti izvršeno vsaj 8 dni pred pričetkom izvedbe modula.
  Izobraževanje bo potekalo v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana.
  V primeru odpovedi usposabljanja zaradi objektivnih razlogov s strani ZRZM, vam ZRZM celotno kotizacijo povrne.
  ZRZM si pridržuje pravico do spremembe datuma izvedbe modula in prilagoditve časovnice zaradi objektivnih razlogov.
  Po opravljenem izobraževanju udeleženec prejme potrdilo o udeležbi.
  Modul je v postopku pridobivanja licenčnih točk s strani Zdravniške zbornice Slovenije.

  V ceno kotizacije je všteta kava/čaj, sadje, osvežilni napitki in hladni prigrizki.

  Prijava velja kot naročilnica in vas zavezuje k plačilu kotizacije.
  S prijavo potrjujem zgoraj navedene podatke.