Informativna ura-predstavitev programa 6. izvedbe Izobraževanja iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike

Informativna ura-predstavitev programa 6. izvedbe Izobraževanja iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike

1. 3. 2023 je potekala predstavitev programa Izobraževanja iz managementa in drugih vodstvenih kompetenc za zdravnike in zobozdravnike.
Program je namenjen zdravnikom in zobozdravnikom, ki želijo pridobiti dodatna znanja na področjih pravne ureditve, ekonomike zdravstva, managementa, kriznega managementa, managementa procesov in projektov, digitalizacije v zdravstvu, kakovosti in varnosti v zdravstvu, čustvene inteligence, voditeljstva, komuniciranja in pogajanj.  Omenjena znanja in veščine so, poleg dodane vredosti za vsakega posameznika, še posebno dobrodošle na vodstvenih delovnih mestih, saj pripomorejo k uspešnejšemu obvladovanju izzivov, s katerimi se vodja sooča.

Na dogodku so nekaj vsebin modulov predstavili predavatelji prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Elizabeta Zirnstein s Fakultete za management Univerze na Primorskem ter Anže Droljc, predavatelj vsebin Digitalizacija v zdravstvu. Svoje izkušnje sta kot udeleženca programa predstavila Vesna Pekarović Džakulin, dr. med., spec. ter Erik Sedevčič, dr. med., spec.

Posnetek dogodka je na voljo tukaj.

Program s termini modulov

Prijavnica na izobraževanje