NAMEN PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE

  • Izboljšati vodenje, upravljanje in organiziranost zdravstvenih organizacij in manjših organizacijskih enot.
  • Izboljšati kakovost opravljanja zdravstvenih storitev za kakovostnejšo obravnavo bolnikov.
  • Ustvarjati pogoje za timsko delo.
  • Izboljšati pogoje vseh zaposlenih v zdravstvenih organizacijah.

  • Povezati slovenske zdravnike - strokovnjake na področju vodenja v zdravstvu.
  • Zagotoviti prenos teorije in uveljavljenih dobrih praks managementa v prakso vodenja v zdravstvenih organizacijah.
  • Pomoč vodjem v zdravstvenih organizacijah na vseh nivojih pri iskanju rešitev s področja managementa.
  • Mednarodno povezovanje in aktivnosti.